• SCHRIJF JE VANDAAG NOG IN !
  • VRAGEN? BEL 085-8330010

Disclaimer

PureCare Campus staat voor kwaliteit en dus zorgvuldigheid, wij vinden betrouwbaarheid en actualiteit belangrijk. 

Zo ook voor haar eigen website. Toch kunnen onjuistheden en onvolledigheden optreden. 

  • PureCare Campus behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.
  • PureCare Campus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.
  • PureCare Campus aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De content van deze website

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van PureCare Campus.